KUANTUM DÜŞÜNCE TEKNİĞİ

R.ŞANAL Menü

Sıkıntılar

R.ŞANAL › Sıkıntılar

Her şey bizim istediğimiz biçimde gelişmeyebilir. Bazen olmasını çok istediğimiz bir şey bir türlü olamaz. Çeşitli engeller çıkar sürekli. Bu bir işarettir.

Sıkıntılar

Her şey bizim istediğimiz biçimde gelişmeyebilir. Bazen olmasını çok istediğimiz bir şey bir türlü olamaz. Çeşitli engeller çıkar sürekli. İşte o zaman biz bunu bir işaret olarak kabul edip ya hedefimizde düzeltmelere gitmeliyiz ya da kendimize yeni hedefler bulmalıyız. Çünkü bellidir ki bu istediğimiz şey, bizim olgunlaşmamız ve yükselmemiz için uygun değildir.

Bazen de bir sıkıntı, bir hastalık bize bilinçaltımızdan gelen bir uyarı niteliği taşır. Bu hastalık ve sıkıntılar, bazı şeylerin yolunda gitmediğini hatırlatan sinyallerdir bizim için. Yani bunlar da birer lütuftur.

Orestes ve Yılan Saçlı Cadılarla ilgili yunan efsanesinde; lütuf ve ruh hastalığı arasındaki ilişki çok güzel dile getirilmiştir. Orestes, kendisinin tanrılardan daha güçlü olduğunu kanıtlamak için zalimce davranan Atreus’un oğludur. Tanrılar, kendilerine karşı işlediği bu suçtan dolayı Atreus’u cezalandırmak için bütün sülalesini lanetlemişlerdir. Orestes, bir ikilem içinde kalarak yunan geleneklerine göre annesini öldürmek durumunda kalmıştır. Tanrılar, bu günahı cezalandırmak için Orestesin üstüne yılan saçlı korkunç cadılar salarlar, bunlar sadece Orestes’e görünmektedir. Cadılar, gece gündüz korkunç görünüşleri ve bitmez tükenmez eleştirileri ile Orestes’e azap verirler.

Uzun yıllar süren inziva ve tefekkürden sonra Orestes, tanrılara başvurarak, artık annesini öldürerek işlediği günahın kefaretini ödediğine inandığını, bunun için Atreus sülalesi üzerindeki lanetin kaldırılmasını dilediğini söyler. Tanrılar onu yargılarlar. Orestes’i savunan Apollon, söz konusu durumu kendisinin düzenlemiş olduğunu ve Orestes’in annesini öldürmekten başka seçeneği kalmadığı bir duruma düşmüş olduğu için onun sorumlu tutulmayacağını belirtir. Bu noktada Orestes ayağa fırlayarak, “Hayır! Annemi öldüren Apollon değil benim!” diye savunucusuna karşı çıkar. Tanrılar şaşırırlar. Şimdiye kadar Atreus sülalesinden hiç kimse tanrılara suçu atmak yerine kendini böylesine sorumlu bulmamıştır. Sonunda tanrılar laneti kaldırırlar. Ayrıca cadıları da günahları bağışlayan üç tanrıçaya dönüştürürler. Bunlar sevgi dolu ruhlardır ve bilgedirler. Tavsiyeleri sayesinde Orestes, bu iyi talihini sürdürmeyi başarır.

Bu efsanenin anlamı gayet açıktır. Orestes kendi ruhsal rahatsızlığını kabul edip ondan kurtulmayı istediğinde ve bunun için uzun bir çabaya katlandığında, cadılar iyi tanrıçalara, ki bunların diğer bir adı da lütuf taşıyıcılardır, dönüşmüşlerdir.

R.Şanal

Bu sayfa 24.09.2021 tarihinde eklendi. En son 24.09.2021 tarihinde güncellendi.


  • Ana Sayfa
  • Resimler
  • Videolar
  • Makaleler