KUANTUM DÜŞÜNCE TEKNİĞİ

R.ŞANAL Menü

Değişim

R.ŞANAL › Değişim

Batı uygarlığının ikiyüz yıldaki büyük atılımı, her şeyi aklın kadavrasına yatırıp eleştirmesidir. Bundan güç almıştır. Bir başka değişle, bilinen her şeyden...

Değişim

Batı uygarlığının iki yüz yıldaki büyük atılımı, her şeyi aklın kadavrasına yatırıp eleştirmesidir. Bundan güç almıştır. Bir başka değişle, bilinen her şeyden kuşku duyarak düşünceyi ve aklı ön plana çıkarmıştır. Eleştirebilmek için, kuşkusuz, insanların korkudan uzak olması gerekir.

Doğru ortaya çıkarsa bazı kişilerin çıkarları zedelenecek diye oluşturulan tabulardan korkulmaması gerekir. Nitekim, tabuların ve ideolojilerin hiçbir mantığa dayanmayan dokunulmaz bir büyüsü oluşur bir süre sonra. İşte böylesine bir dokunulmazlık kalesinin arkasına sığınan Marksist ideoloji Rusya’da yıllar yılı akıldışı, insanlık dışı bir yönetim oluşturdu. Ama Gorbaçov iki kelime ile bu hantal yönetimin tozunu attırdı.

“Açıklık ve Yeniden Yapılanma”
Evet! Çünkü açıklık sistemi eleştiriye açık hale getiriyordu. Eleştiri de sistemin aksak yönlerini gözler önüne seriyor ve düzeltilme önerilerini konuşabiliyordu. Bu da yeniden yapılanmayı getiriyordu. Şüphesiz bu olay insan için de aynıdır. Yani eleştiri kabul etmeyen insan, kendini yenileyemez ve eksiklerini göremez.Alında demokrasi dediğimiz yönetim biçiminin de özü budur. Demokraside eleştirilmeyen hiçbir kişi veya kurum yoktur. Hiçbir kişi veya kurum dokunulmazlık zırhına bürünemez. O halde; hakaret çamuruna batmadan, sadece gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla, sevgi ve saygı çerçevesi içinde birbirimizi eleştirmek bir insanlık görevidir. Aynı zamanda yapılan eleştirilere kızmamak, onları soğukkanlılıkla ele almak üzerinde düşünüp değerlendirmek de başka bir görev.

R.Şanal

Bu sayfa 27.04.2021 tarihinde eklendi. En son 07.09.2021 tarihinde güncellendi.


  • Ana Sayfa
  • Resimler
  • Videolar
  • Makaleler